Социално предприемачество за млади създатели на общностни социални медии

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Начало  >>  ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Проектът SEYMM свързва социалното предприемачество и обществените медии така, че младите хора да могат да се възползват еднакво от иновативните социални концепции и атрактивните начини за представяне на идеите си чрез интернет.

По време на проекта ще бъдат създадени четири интелектуални продукта:

  1. Доклад за потребността от обучение в областта на общностните медии;
  2. Обучителна програма „Общностни медии и социално предприемачество“;
  3. Обучителна платформа, съдържаща теоретични обучителни модули и практически упражнения;
  4. Стратегия за оценка и въздействие.

ИР1: ДОКЛАД ЗА ПОТРЕБНОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ОБЩНОСТНИТЕ МЕДИИ

Описание:

В доклада се формулира окончателната рамка, която ще следва обучението по общностни медии и насоката, която трябва да бъде следвана при разработването на другите три интелектуални продукта. Той включва педагогическата рамка за обучението на младежи и специфичните резултати от обучението, които се очаква да бъдат постигнати от младите хора в края на обучителния процес. Тoзи интелектуален продукт е създаден след задълбочен анализ на пропуските и потребностите в областта на обучението на младите хора / предприемачи, които биха искали да се възползват от възможностите на общностните медийни канали.

Дейности и резултати:

Дейност 1: Първата дейност е описание на целевите групи младежи, използването на медиите в общността, добри практики за общностни медии и социално предприемачество в Турция, България и Португалия

Дейност 2: Втората дейност е проучване на проведените изследвания в областта на младежките програми, свързани с медиите в общността и социалното предприемачество.

Дейност 3: Третата дейност е анализ на младежките политики на ЕС и създаване на виртуален архив от документи относно стратегиите на ЕС за неформално образование, обучение и предприемачество.

Дейност 4: Четвъртата дейност е изготвяне на национални доклади за добри практики, определящи потребностите на младежите от обучения в областта на общностните медии и социалното предприемачество.

Резултати:

Доклад за рамка на обучение по общностни медии

ИР2: ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА „ОБЩНОСТНИ МЕДИИ И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Описание:

Резултатите от изследването ще бъдат използвани за разработването на конкретни учебни материали, на базата на които ще бъде създадена учебната програма за електронно обучение. Учебният план, който е един от основните резултати от проекта, ще бъде разработен първоначално на английски език и след това ще бъде преведен на турски, български и португалски език.

Партньорите ще подготвят текстове и иновативни учебни материали по учебната програма, които в последствие ще бъдат прехвърлени в атрактивен електронен формат.

Дейности и резултати:

Дейност 1: Първата дейност е създаване на сценариите на обучителните модули за комбинирано учене по програмата „Общностни медии и социално оредприемачество“. Дейност 2: Втората дейност е определянето на съдържанието на учебната програма, насочено към обучители и ръководители на младежки дейности.

Дейност 3: Третата дейност е сравняване на опита и резултатите от адаптирането на електронната платформа.

Дейност 4: Четвъртата дейност е провеждането на пробен обучителен курс за младежи.

Дейност 5: Петата дейност е събиране на предложения и идеи за допълнителни теми и курсове, които да бъдат включени в обучителната програма.

Дейност 6: Шестата дейност е разработване и повторно тестване на учебната програма.

ИР3: ЕЛЕКТРОННА ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УЧЕНЕ

Описание:

Основната цел на този интелектуален продукт е разработването на дизайна и съдържанието на обучителните модули и методологиите за повишаване на компетенците на младите хора при използването и създаването на общностни медии и в областа на социалното предприемачество.

Дейности:

Дейност 1: Първата дейност е използването на коригираната и адаптирана електронна обучителна платформа от обучители и младежки дейци.

Дейност 2: Втората дейност е проектиране на портал за електронно обучение, базиран на WCAG 2.0.

Дейност 3: Третата дейност е провеждане на електронно обучение, основано на неформалното учене, с представители на младежки групи в страните партньори. Средната продължителност на обучението ще бъде около 75 часа.

Дейност 4: Четвъртата дейност е поддръжане и осигуряване на достъп до портала за електронно обучение.

Резултати:

E-Book

ИР4: СТРАТЕГИЯ ЗА ОЦЕНКА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Описание:

В рамките на този интелектуален продукт ще бъдат предприети дейности по създаване на скали за оценка, контролен списък за наблюдение и инструменти за въздействие, които ще осигурят събиране на обратна информация по отношение на ефективността, ангажираността и степента на постигнатите цели на обучението и резултатите от него.

Дейности и резултати:

Дейност 1: Първата дейност е описание на условията за ефективно участие на младежите, както и техните преподаватели, различни специалисти, учители, преподаватели в образователната сфера, младежките центрове, както и младежки дейци, чрез използване на прототипна педагогика.

Дейност 2: Втората дейност е пилотна оценка на ефективността и приложимостта на педагогиката, подкрепена от сценарии за обучение, свързани с приложенията на обществените медии и социалното предприемачество. Определяне на критериите за оценка, позволяващи на партньорите по проекта да оценяват и валидират резултатите от този тип педагогика през педагогическата перспектива. Тези, които могат да се възползват от този процес са: учащи младежи, техните преподаватели, обучители и младежки дейци  (както и други специалисти, участващи в подпомагането на усъвършенстването на технологиите).

Дейност 3: Третата дейност е въвеждането на инструмент за оценка на въздействието, както и използване на CASPER метода за събиране на информация, включително и чрез използване на пилотни казуси.

Дейност 4: Четвъртата дейност е създаването на контролен списък, базиран на доклади за оценка на използваемоста, по който, в приоритетен ред, ще бъдат извършени финалните корекции и адаптация на сценариите (ако е необходимо).

Резултати:

Стратегия за оценяване и въздействие

Доклад за оценка на SEYMM пилотно обучение

Последна актуализация: 2019-04-23 01:40:12

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне