Genç Topluluk Medyası Yapıcıları İçin Sosyal Girişimcilik

ENTELEKTÜEL ÇIKTILAR

Home  >>  ENTELEKTÜEL ÇIKTILAR

SEYMM Projesi, sosyal girişimcilik ile topluluk medyasını bağlayan bir köprü olmayı hedeflemektedir. Böylece sosyal girişimcilik konuları topluma topluluk medyası aracılığı ile aktarılabilecek ve destek bulacaktır.

SEYMM Projesinin dört temel entelektüel çıktısı bulunmaktadır.

Proje suresi boyunca dört entelektüel cıktı elde edilecektir:

  1. Topluluk medya eğitim ihtiyacı analizi raporu;
  2. Topluluk medyası ve sosyal girişimcilik eğitim müfredatı;
  3. Pratik uygulamalarla E-öğrenme modülleri;
  4. Değerlendirme ve etki ölçekleri stratejisi.

Entelektüel çıktı 1 TOPLULUK MEDYASI EĞİTİMİ ÇERÇEVE RAPORU

Açıklama:

Rapor, diğer üç entelektüel çıktının ve topluluk medya eğitiminin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Eğitim sürecinin sonunda gençlerin/sosyal girişimcilerin elde etmesi beklenen pedagojik çerçeveyi ve özel öğrenme çıktılarını içerir. Bu entelektüel çıktı, topluluk medya kanallarının fırsatlarından yararlanmak isteyen gençlerin / sosyal girişimcilerin öğrenme ihtiyaçları analizine dayanmaktadır.

Faaliyetler ve sonuçlar:

A1: İlk faaliyet, Türkiye, Bulgaristan ve Portekiz’deki hedef grupların, topluluk medyası kullanımının, topluluk medyası ve sosyal girişimciliğin iyi uygulamalarının açıklanmasıdır.

A2: İkinci faaliyet, topluluk medyası ve sosyal girişimcilik ile ilgili gençlik programları konusundaki mevcut araştırmaların incelenmesidir.

A3: Üçüncü faaliyet, AB’nin yaygın olmayan eğitim, öğretim ve girişimcilik stratejileri üzerine belgelerin toplanması yoluyla ilgili AB politikalarının bir analizi ve sanal bir arşiv oluşturulmasıdır.

A4: Dördüncü faaliyet, topluluk medyası ve sosyal girişimcilik eğitimi için ihtiyaçların belirlendiği,  iyi uygulamaları da içeren raporların hazırlanmasıdır.

TOPLULUK MEDYASI EĞİTİM ÇERÇEVE RAPORU (01)

Entelektüel çıktı 2 TOPLULUK MEDYASI VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM MÜFREDATI

Açıklama:

Araştırma çıktılarının sonuçları, e-öğrenme müfredatının temelini oluşturacak somut öğrenme materyalleri geliştirilmesini sağlayacaktır. Ana proje çıktılarından biri olan müfredat, başlangıçta İngilizce olarak geliştirilecek ve daha sonra Türkçe, Bulgarca ve Portekizce`ye çevrilecektir.

Paydaslar müfredatın metinleri ile öğrenme materyallerini hazırlayacak ve yenilikçi içerik e-formatta çekici hale getirilecektir.

Faaliyetler ve sonuçlar:

A1: İlk faaliyet, karma öğrenme topluluk medyası ve sosyal girişimcilik modülleri üzerine bir storyboard oluşturulması.

A2: İkinci faaliyet, eğiticiler ve gençlik çalışanlarının eğitim müfredatı içeriğinin belirlenmesi.

A3: Üçüncü faaliyet, e-platformu benimseme deneyimlerinin ve sonuçlarının karşılaştırılması.

A4: Dördüncü faaliyet, deneme eğitiminin gerçekleştirilmesi.

A5: Beşinci faaliyet, yeni ders üniteleri ile ilgili öneri ve fikirlerin toplaması.

A6: Altıncı faaliyet, tekrarlı test için müfredatın geliştirilmesi.

Unite 1. SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ

Unite 2. GENÇLER İÇİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Unite 3. SOSYAL GİRİŞİMCİLER İÇİN MEDYA-OKURYAZARLIĞI

Unite 4. SOSYAL GİRİŞİMCİLİK: TOPLULUK YARATMA VE İLETİŞİM

Unite 5: TOPLULUK MEDYASINA GİRİŞ

Unite 6. GÖRSEL TASARIM VE ÜRETİME GİRİŞ

Unite 7. BASILI TOPLULUK MEDYASI

Unite 8. GÖRSEL İŞİTSEL TOPLULUK MEDYASI

Unite 9. DİJİTAL TOPLULUK MEDYASI

Entelektüel çıktı 3 PRATİK UYGULAMALAR İLE E-ÖĞRENME MODÜLLERİ

Açıklama:

Bu entelektüel çıktının ana amacı, topluluk medyasının aktif kullanımı ve gençlerin sosyal girişimcilik yetkinlikleri için eğitim içeriği ile metodolojilerinin tasarlanması ve uygulanmasıdır.

Faaliyetler:

A1: İlk faaliyet, eğitimcilerin yanı sıra gençlik çalışanlarının eğitimi için kullanılacak e-öğrenme materyalinin hazırlanmasıdır.

A2: İkinci faaliyet, WCAG 2.0 kılavuzlarına dayanan e-öğrenme portalının tasarlanmasıdır.

A3: Üçüncü faaliyet, ortak ülkelerdeki grup temsilcilerinin yaygın eğitimine dayanan e-öğrenmenin uygulanmasıdır. Eğitimin ortalama süresi yaklaşık 75 saat olacaktır.

A4: Dördüncü faaliyet, e-öğrenme portalının bakım ve erişilebilirlik kontrolüdur.

Sonuçlar:

E-Book

Entelektüel çıktı 4 DEĞERLENDİRME VE ETKİ ÖLÇEKLERİ STRATEJİSİ

Açıklama:

Bu entelektüel çıktının amacı, etkinlik, katılım seviyesi ve ulaşılan öğrenme hedefleri ile öğrenme sonuçları açısından geri bildirim toplamayı sağlayacak değerlendirme ölçekleri, gözlem kontrol listesi ve etki araçları oluşturmaktır.

Faaliyetler:

A1: İlk faaliyet, prototip pedagojisini kullanarak gençlerin, eğitimcilerin ve eğitmenlerin eğitim ortamlarından, gençlik merkezlerinden ve gençlik çalışanlarının etkin katılımının şartlarını açıklamaktadır.

A2: İkinci faaliyet, topluluk medyası ve sosyal girişimcilik uygulamaları ile ilgili öğrenme senaryoları ile desteklenen, pedagojinin etkililiğinin ve uygulanabilirliğinin pilot değerlendirmesi ve proje ortaklarının pedagojik değerlendirme kriterlerinin tanımlanmasıdır. Bu süreçten istifade edenler; genç öğreniciler, eğitimcileri, eğitmenleri, gençlik çalışanları (ve de teknoloji ile geliştirilmiş öğrenmeyi destekleyen diğer profesyoneller)dır.

A3: Üçüncü faaliyet, pilot vaka incelemelerinin toplanması da dahil olmak üzere verileri toplamak için hassas sonuç ölçüm yıldız modelinin ve CASPER yönteminin uygulanmasıdır.

A4: Dördüncü faaliyet, senaryoların iyileştirilmesi için öncelikle sıralanan (gerekirse) kullanılabilirlik değerlendirme raporlarına dayalı ve sorun listesine göre kullanılabilirlik sorunlarının düzeltilmesine dayanan bir sorun listesi geliştirilmesidir.

Sonuçlar:

Değerlendİrme ve etkİ ölçeğİ stratejİsİ

Pİlot eğİtİmlerİ değerlendİrme raporu

Last updated: 2019-05-07 11:23:47

Siteyi kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla Bilgi

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi tarama deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" i tıklarsanız, o zaman buna onay vermiş olursunuz.

Kapat