Социално предприемачество за млади създатели на общностни социални медии

ЗА ПРОЕКТА

Начало  >>  ЗА ПРОЕКТА

В основата на проект SEYMM стои убеждението, че образованието по социално предприемачество е процес на учене, продължаващ през целия живот, по време на който предприемачът се изправя пред редица предизвикателства. Това се дължи на факта, че социалното предприемачество се съсредоточава изключително върху проблемите на уязвимите и непривилегировани обществени групи. Младите предприемачи трябва да намират и предлагат иновативни решения, за да решат социално значимите проблеми и предизвикателства. Те трябва да бъдат амбициозни и упорити, за да се справят с актуалните социални проблеми и да предложат нови идеи за мащабна промяна. Социалните предприемачи действат като агенти на промяната в обществото. Възползват се от възможностите, които другите пропускат, за да подобрят обществените системи и отношения, да измислят нови подходи и да намират решения за промяна на обществото към по-добро. Докато бизнес предприемачът успява да създаде изцяло нови индустрии, социалният предприемач разработва новаторски решения, чрез които стимулира социалната промяна.

Европа се нуждае от активни млади граждани, които са медийно грамотни способни да разработват качествено медийно съдържание, което да повлиява положително техните местни общности. Общностните медии, създадени и ръководени от младите хора, са област, която може да подпомогне развитието и разрастването на активното гражданство и социалния капитал в цяла Европа.

Повишаването на капацитета на младите хора по отношение създаването и управлението на медийно съдържание ще допринесе за повишаване на потенциала им и в други области. Сами по себе си общностните медии съдържат набор от инструменти и мрежи, които младите хора могат да използват не само за да изразят своето мнение, но и да постигат промените, които искат, инициирайки медийни действия на общностно ниво, вкл. и на европейско равнище.

Идеята на проект SEYMM е да създаде  нови обучителни модули, по които младежи от местни общности да могат да се обучават в следните области:

  • Технически умения за поддържане на общностни медии;
  • Предприемачески умения;
  • Управление на съвместното участие на общността, членовете и целевите групи.

Проектът Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers (SEYMM) следва стратегиите за  повишаване на медийната грамостност посредством увеличаване на достъпноста до обучения в областта на медиите и медийното съдържание, обучения за повишаване на уменията за създаване и управление на медийно съдържание и практически обучения за работа с медийни инструменти. Неговата основна цел е, посредством осигуряването на достъпност до такива обучения, да създаде възможност младите хора да заявяват гласно своите опасения и нещата, които ги вълнуват и да получат мястото си в публичния дискурс. В допълнение, проектът ще предостави условия за повишаване на предприемаческите умения на младите хора в областта на общностните медии и ще ги насърчи да покажат своите общностни проблеми и предизвикателства в публичното пространство, да станат самоорганизирани и да развият своите общности.

Партньорската схема по проект SEYMM включва трима партньори от Турция, Португалия и България, които имат опит в областта на доброволчеството и обучението на младежи. Те са специалисти в ключови за проекта области като общностни медии, виртуално доброволчество, обществена видео продукция, обучение по технологии / ИКТ и изследвания и обучение в областта на образованието и обучението.

Продължителноста на проект SEYMM е 30 месеца, с начална дата: 01.09.2016 г. и крайна дата: 28.02.2019 г. По време на проекта ще бъдат създадени четири интелектуални продукта:

  1. Доклад за потребността от обучение в областта на общностните медии;
  2. Обучителна програма „Общностни медии и социално предприемачество“;
  3. Обучителна платформа, съдържаща теоретични обучителни модули и практически упражнения;
  4. Стратегия за оценка и въздействие.

Начало: 01 септември 2016г.

Очакван край: 28 Февруари 2019г.

Продължителност: 30 месеца

Последна актуализация: 2018-10-05 10:35:03

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне